ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΜΕΤΕΩΡΑ

Μετέωρα

1. Τοποθεσία

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

2. Μοναστήρια

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

3. Ιστορία

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________